En annorlunda presentation av internetbyrån Wognum. Tanken är att du ska kunna få en inblick i en vanlig arbetsdag på Wognum, och kunna få en kort presentation av var och en av de som arbetar där.

Bakgrund
Sedan Maxis släppte SimCity 1989 har jag varit fascinerad av simulatorspel, så 1998 började jag bygga på SimWog på fritiden mellan projekten. Grundmotorn kom snabbt upp och grafiken gjorde jag då själv. Sedan blev det full fart med projekt och SimWog låg på is i 2 år tills Wognum skulle göra om sin nätplats. Då blev det ny fart igen för nu skulle SimWog in på nätplatsen. Lokalen är en replika av Wognums lokaler och alla figurer är karikatyrer av de anställda. Ljudeffekterna spelades in uppe i Wognum av Nina och Tommy. Nina tycker fortfarande att hon låter för sexig när hon sätter sig i soffan.

Teknisk beskrivning
Utvecklat i Director med objektsorienterad Lingo. AI motorn använder "Fuzzy logic" för att ta beslut baserat på individernas behov. Jag använder en modifierad A*-algoritm för "pathfinding" där jag definierat olika positioner i rummet och vägarna mellan dessa och finner sedan den kortaste vägen från punkt A till punkt B. Behoven är objekt och saker som tillfredställer Simmarnas behov är objekt. När ett behov behöver tillfredställas väljer simmen ett av objekten som tillfredställer behovet med Fuzzy Logic. Även behovet att flytta sig finns med så kan inte simmen göra en sak så får han ett skriande behov av att gå till den saken. Motorn köar således flera behov, och är förberedd för användarinteraktion, så användaren ska kunna tilldela en sim en handling som läggs i kö efter det som denne gör för tillfället. Viktig not: spelmotorn var klar innan Maxis släppte The Sims, så det är ju kul att det finns fler som jobbar med liknande saker.

Spelet använder Shockwave. Klicka här för att hämta.